Testy magazynków M4

Testy na podawanie kulek:

Magazynki różnych producentów / różne repliki


Opis i omówienie testowanych magazynków


Test praktyczny dla repliki: CM 002A – Cyma


Test praktyczny dla repliki: Specna Arms G01


Test praktyczny dla repliki:  PJ SPR MOD 2 LONG


Test praktyczny dla repliki:  Spartac Asg SRT 18