Miejsce: Opuszczona jednostka wojskowa Pierwoszyno

Opis:

Opuszczona jednostka wojskowa Pierwoszyno znajduje się w odległości około 12 km od Gdyni, możliwy jest dojazd komunikacją miejską. Obejmuje obszar około 30ha graniczy z wojskowym lotniskiem od wschodu. Do morza około 200m. Miejscówka bardzo atrakcyjna pod względem imprez ASG tereny leśne ze sporą ilością różnego rodzaju zabudowań po wojskowych (budynki, umocnione okopy, magazyny) Miejsce w znacznym stopniu dewastacji, należy zachować ostrożność podczas przebywania.  Tren częściowo prywatny i gminny.

Charakter:

  • las
  • budynki

Uwagi:

  • ograniczona możliwość używania pirotechniki w pobliżu lotnisko
  • niebezpieczeństwo urazów (pozostałości ogrodzeń, dziury po studzienkach itp)

Dojazd:

Galeria: